"Benzeri benzer ile tedavi"

Homeopati


Homeopati, Türkiye’de çok iyi bilinmeyen ama Batı’da 200 yıldan uzun bir süredir uygulanan ve tüm dünyada popülaritesi giderek artan bir doğal tedavi yöntemidir. Dünyada homeopati yöntemlerini deneyen hastaların sayısının 300 milyon, bu alanda çalışan doktorların sayısının ise 100 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. İngiliz Kraliyet ailesinin bireyleri, sağlıklı ve uzun yaşamlarını büyük ölçüde homeopatiye bağlıyorlar. Fransız halkının % 60’ı homeopatinin etkin bir tedavi yöntemi olduğunu düşünüyor.

Homeopati nedir?

Alman Doktor Samuel Hahnemann, 1796 yılında sıtma hastalığının tedavisi ile ilgili araştırma yaparken, kınakına ağacı kabuğundan elde edilen kinin maddesini az miktarda içtiğinde, sağlıklı olmasına karşın sıtma belirtileri gösterdiğini fark eder.

Buradan, hastalık belirtilerinin aslında bedenin hastalıkla başa çıkma yolu olduğu kanısına varır ve sağlıklı bir kişide bir takım belirtiler yaratan bir maddenin, bu belirtilerle ortaya çıkan hastalıkların tedavisinde kullanılabileceğini çeşitli vakalarla gösterir. Homeopati böylece ortaya çıkar.

Homeopati sözcüğü, Homos = benzer ve Pathos = rahatsızlık sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelir.

“Benzeri benzer ile tedavi”, homeopatinin temel felsefesidir. Buna göre, herhangi madde, kişiyi hasta edebiliyorsa, aynı zamanda iyileştirebilir. Sağlıklı insanda hastalık belirtileri oluşturabilecek herhangi bir madde ise, hasta insanda bu belirtileri ortadan kaldırabilir.

Kişi hastalandığında belli semptomlar gösterir. Bu semptomların benzeri bir ilaçla yeniden sağlanabilirse, kişinin hastalığı yenebilmesi için gereken yaşamsal enerji harekete geçirilebilir.

Homeopati, tedavide sadece hastalık belirtilerine değil, insanın bütününe odaklanan bir doğal tıp yöntemidir. Homeopatide fiziksel, ruhsal ve zihinsel yakınmalar ayrı ayrı tedavi edilmez, bir bütünün parçaları gözüyle incelenirler.


Homeopati hangi hastalıklarda kullanılır?

Homeopati, cerrahi müdahale gerektirmeyen hastalarda tek başına veya tıbbi tedaviye ek olarak ve tıbbın bütün dallarında kullanılır. Migren, sinüzit, alerjiler, mide-barsak sorunları, hormonal bozukluklar, çocuk hastalıkları, jinekolojik sorunlar, uykusuzluk, çeşitli enfeksiyonlar, cilt hastalıkları, panik atak, hafif depresyon ve stres ile bağlantılı tüm fiziksel rahatsızlıklarda homeopatik tedavi uygulanabilir.

Homeopatik ilaçlar nasıl hazırlanır?

     

    Homeopatik ilaçlar bitki, mineral ve hayvansal maddelerin su ile seyreltilerek bazı aşamalardan geçirilmesiyle hazırlanır. Papatyadan arseniğe, soğandan yılan zehrine kadar sayısız madde homeopatik ilaç olarak kullanılır.

    Kimyasal herhangi bir işlem yapılmaz ve homeopatik ilaçlar toksik madde içermeyecek bir biçimde imal edilirler. Yaklaşık olarak 2500 civarında homeopatik ilaç bulunmaktadır. Bu ilaçların içerdiği aktif maddeler ondalık, yüzdelik ve elli binlik birimlerde sulandırılmıştır.

    Az sulandırılmış dozlar ( D/C 4 ila D/C 12 arası) fiziksel, çok yüksek sulandırılmış dozlar (D/C 30 / 200 / 1000 vs.) psikolojik rahatsızlıkları tedavi etmek amacıyla uygulanır. Homeopatik ilaçlar sıvı veya şeker tabletleri şeklinde olabilir.

İlaç seçimi nasıl yapılır?

 

Homeopati tedavisini uygulayan uzman, homeopat olarak adlandırılır. Homeopat, muayene sırasında notlarını alırken yalnızca hastasının ana şikâyetlerini değil, onun önemsiz kabul ettiği bazı bulgu ve belirtileri de sorgular. Doğru ilacı saptamak için homeopatın, hasta hakkında gerekli her şeyi bilmesi gerekir.

Hastanın yaşamı, iş hayatı, aile düzeni, alışkanlıkları, sosyal ilişkileri, hatta gerekirse özel yaşamının ayrıntılarının yanı sıra, ailesinin şimdi ve geçmişteki sağlığı hakkında da birçok soru sorarak, verilen cevaplara göre uygun ilacı bulmaya çalışır.

Bunun nedeni, homeopatinin hastalığı, beden-akıl-ruh bütünlüğünün ve dengesinin bozulması olarak kabul etmesi ve tedavide bu bütünlüğün ve dengenin yeniden kurulmasını hedeflemesidir.

Homeopatiye göre herkesin, belli hastalıklara yatkınlık sağlayan temel yapısal özellikleri vardır. Bu nedenle seçilen ilaçların, hastalığın belirtileri kadar hastanın temel yapısına uygun olması gerekir.

Sonuçta, aynı hastalığa yakalanmış iki insana, farklı temel özelliklere sahip oldukları için değişik ilaçlar tavsiye edilebilir. Aynı bağlamda, bir homeopatik ilaç, farklı hastalıkların tedavisinde kullanılabilir.

Homeopatide seçilen ilaç, hasta kişiye özgüdür. Yani homeopatik tıpta, ‘hastalık yok, hasta var’dır. Homeopati, yan etkisiz, güvenilir bir sistemdir. Homeopatinin hayvanlarda ve çocuklarda da iyi sonuçlar vermesi, bu tedavi yönteminin etkisinin psikolojik yani plasebo olmadığını ortaya koymaktadır.