Manyetik Alan Tedavisi - MagnetoterapiYer kabuğunun doğal bir manyetizması vardır. Bu manyetizma hücre zarında madde alışverişini mümkün kılar, böylece atık maddeler ve toksinler uzaklaştırılır, besin maddeleri, oksijen ve gerekli mineraller hücre içine alınır. Uzayda manyetik alan “sıfır” olduğu için hayatla bağdaşmayan bu durumun düzeltilmesi için böyle bir sisteme ihtiyaç duyulmuştur. İlk olarak uzaya gönderilen astronotlar üzerinde kullanılmıştır. Daha sonra 200.000 insan üzerinde yapılan klinik deneyler sonucunda tıpta rutin kullanıma sunulmuştur. Doğal ve hassas bir tedavi şekli olan manyetik alan etkileşimine dayanan yani girişimsel olmayan fiziksel bir tedavi yöntemidir.

Günümüzde bu sistem insanların sağlığı için kullanılmaktadır çünkü sanayileşme ve ileri teknoloji nedeniyle elektromanyetik kirlenme artmıştır ve şehirleşme nedeniyle insanın toprakla ilişkisi neredeyse tamamen kesilmiştir. Elektrosmog adı verilen teknolojinin beraberinde getirdiği elektromanyetik kirlenme, insan sağlığını tehdit eden ciddi unsurlardan birisidir. Yüksek gerilim hatlarından cep telefonu dalgalarına, radyo ve TV dalgalarından, ev ve iş yerlerindeki bilgisayar ve elektrikli diğer eşyaların yaydığı elektromanyetik dalgalara kadar maruz bulunulan elektromanyetik kirlenme sosyal yaşam ortamında hemen her yerde sağlıksız bir ortam yaratmaktadır. Manyetik alan tedavisi teknolojinin beraberinde getirdiği bu elektromanyetik kirlenme ortamının insan vücudunda oluşturduğu zararlı etkileri ortadan kaldırarak doğal ve kirlilikten arındırılmış bir ortam oluşturur.

Elektromanyetik kirlenmeler stres, panik atak, uyku bozuklukları, kronik yorgunluk benzeri etkiler yanı sıra kanser, kalp ve hipertansiyon gibi ölümcül hastalıkların artmasına ve daha genç yaşlarda görülmeye başlamasına neden olmaktadır.

Laboratuvar deneyleri ve klinik deneyimler pulsatil manyetik alanın vücutta şu etkilere sahip olduğunu göstermiştir;

• Otonom sinir sisteminde düzenleyici etki
• Hücre zarlarında madde alışverişi ve hücre zarının işlevlerinin düzenlenmesi ile daha iyi bir boşaltım sistemi
• Damarlar üzerine etki ederek dolaşımın düzenlenmesi
• Antiinflamatuar (iltihap önleyici) etki
• Spazmolitik (spazm çözücü) etki
• Analjezik (ağrı kesici) etki
•Bağışıklık sistemini güçlendirici etki (makrofajlar üzerinde aktifleştirici etki)
• Hormonal ve enzimatik süreçleri düzenleyici etkisiyle stres, depresyon ve kaygının azaltılması
•Yara iyileşmesinin hızlandırılması
• Kemik, kıkırdak, kas ve kan hücrelerinin uyarılması
• Metabolizma durumunun iyileştirilmesi
• Bağırsaklarda sinir ağının düzenlenmesi ve böylece sindirim işlevinin düzenlenmesi
• Daha iyi metabolizma ve daha iyi kan dolaşımı sayesinde alınan ilaçlarda iyi etki

Manyetik alan tedavisi bu etki mekanizmalarının bir sonucu olarak günlük yaşamda zindelik, bedensel faaliyetlerde aktivite artışı, entelektüel kapasitede artış, konsantrasyon yeteneğinin artışı, unutkanlığın giderilmesi, uyku düzeninin sağlanması ile insan vücudunun biyoritminin düzenlenmesini sağlar.

Ancak bu etkilerin görülebilmesi için kullanılan sistemin bazı özelliklere sahip olması gerekir. En önemlisi manyetik alan etkisinin pulsatil (nabız gibi atan) yani belli frekanslarda titreşimli olması gerekmektedir. Vücudumuzda her organın frekans aralıkları farklıdır, yani tedavi etmek istediğimiz tabloya göre farklı frekanslar kullanılması gerekir. Piyasada pazarlanan manyetik yataklar, bilezikler vb. bu özelliklerden tamamen yoksun olduklarından tıbbi bir tedavi işlevleri genellikle yoktur!