Migren


Migren, ataklar (epizodlar) halinde gelen bir baş ağrısı türüdür. Ataklar 4 ile 72 saat arasında değişen sürelerde olabilir. Kişi ataklar arasında kendini tamamıyla normal hisseder ancak bir sonraki atağın endişesi içindedir. Migrende baş ağrısının yanı sıra; bulantı, kusma, ışığa ve sese karşı aşırı duyarlılık gibi belirtilerde görülür.

Migren yalnızca basit bir baş ağrısı değildir; kişinin günlük aktivitelerini engeller, kendisinin ve yakınlarının yaşam kalitesini bozar ve beraberinde  başka belirtileri de vardır.

Her ne kadar medikal tedavide gelişmeler olsa da, günümüzde uygulanan ilaç tedavisi hala semptomatik düzeydedir. Bu tedavilerin amacı; migreni oluşturan sebebi ortadan kaldırmaktan ziyade ağrıları gidermeye yöneliktir.

“Huneke’ye göre nöralterapi” ile migrene yaklaşım ise sebebe yöneliktir. Amacı; migren yakınmalarını ortaya çıkaran nedeni bulmak, onu nötralize etmek ve dengelemektir. Nöralterapi yaklaşımında, yakınmaları ortaya çıkaran patofiziyolojik değişiklikler incelenir, kişiye özel durum tespit edilir ve engeller ortada kaldırılır.

Migren ile ilgili yapılmış olan pek çok nöralterapi çalışması, tedavinin etkin olduğunu göstermektedir. Ne yazık ki nöralterapinin migren üzerindeki bu etkinliği, halk ve hekim camiası tarafından yeteri kadar bilinmemektedir.

Örneğin; Sezaryen sonrası yaşamları değişen pek çok kadın vardır. Bu kadınlar, yıllarca doktor doktor gezip başağrılarından kurtulamayınca artık umutlarını da yitirmiş ve doktorlarında dediği gibi bu ağrılarla yaşamaya alışmaya çabalamaktadırlar. Oysa Nöralterapi sayesinde çok kısa zamanda bu kadınları sağlıklarına kavuşturmak mümkündür.

Migren yakınması olan her insan mutlaka Nöralterapi ve Akupunktur tedavisini denemelidir. Migrenin farklı türleri vardır ve hepsinde bu iki tedavinin kombinasyonu ile çok başarılı sonuçlar alınmaktadır. Ancak Nöralterapi olmadan yapılacak olan bir migren tedavisinin başarısızlıkla sonuçlanacağı çok açıktır.